Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

ZALECENIA PLW W TURKU BIOASEKURACJA GOSPODARST UTRZYMUJĄCYCH DRÓB

APEL - str 1

APEL - str2

Treść zalecenia

Najbardziej skuteczną a zarazem najtańszą   metodą    zabezpieczenia  się przed wirusem   wysoce zjadliwej  grypy ptaków  (HPAY )   jest     właściwie   rozumiana    prewencja   poprzez    zastosowanie  odpowiednich   środków  bioasekuracji   we własnych   gospodarstwach rolnych  .  W  obliczu  zbliżającego  się    okresu  jesienno- zimowego  a  co za tym idzie  nasilającą  się  migracją  dzikich ptaków   POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W TURKU   pragnie   zwrócić szczególną  uwagę  na  odpowiednie zabezpieczenie  swoich    hodowli   poprzez    podejmowanie      działań   z uwzględnieniem  poniżej wymienionych zagrożeń.  

1. Odpowiedniego zabezpieczenia słomy  , która zostanie wykorzystana   w chowie ściółkowym  -  zaleca się  przetrzymywanie słomy  w   zamkniętych pomieszczeniach  pod  odpowiednim zadaszeniem  ,  lub odpowiednio zabezpieczonej  przed dostępem   dzikich ptaków .

2. Systematycznym i  regularnym przeglądzie   urządzeń  ,  połączeń i   rur   szczególnie w silosach paszowych    pod kątem obecności  zanieczyszczeń  - odchodów  dzikich ptaków

3 .eliminacji  wszystkich   nieszczelności w  budynkach  - możliwych do usunięcia i zabezpieczenia  poprzez  instalację  siatek w  oknach  i  innych otworach  , zabezpieczeniu kominów wentylacyjnych  .

4.  powstrzymywania  się  od  tworzenia sztucznych zbiorników  , oczek wodnych  na terenie gospodarstwa szczególnie w pobliżu  budynków  inwentarskich ,  oraz zabezpieczenie  istniejących   przed dostępem    ptactwa z zewnątrz

5 powstrzymywanie się   od dokarmiania  dzikiego  ptactwa  w  pobliżu budynków  inwentarskich  -  karmniki  najlepiej poza gospodarstwem

6.  o ile na terenie gospodarstwa   znajdują  się  stanowiska drzew   owocowych  należy pamiętać   o jak najczęstszym  usuwaniu opadających owoców , które  chętnie  przyciągają  ptaki wędrowne.

7. APEL do  myśliwych , oraz  osób polujących na dzikie ptactwo  a mających dostęp do gospodarstwa , aby obróbka  upolowanych zwierząt   odbywała się  poza   zasięgiem  budynków  inwentarskich , a wszelki sprzęt oraz   odzież  zostały poddane odpowiednim zabiegom  higienicznym 

 

APEL - str 1

APEL - str2

Treść zalecenia

Metadane

Data publikacji : 22.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry