Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

https://bip.piwturek.pl/wt/komunikaty-plw/aktualne/14967,Komunikat-w-sprawie-HPAI.html
23.04.2024, 22:01

Komunikat w sprawie HPAI

PISMO PRZEWODNIE WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII w POZNANIU

KOMUNIKAT

Komunikat Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w ostatnim czasie na terenie kraju wystąpiły nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w tym: - 21 grudnia 2023r. w miejscowości Borek pow. lipnowski w woj. kujawsko-pomorskim na fermie gęsi hodowlanych; - 19 grudnia 2023r. w miejscowości Wyłazy pow. siedlecki w woj. mazowieckim na fermie indyków rzeźnych; - 7 grudnia 2023r. w miejscowości Lninka pow. goleniowski w woj. zachodniopomorskim na 2 fermach indyków rzeźnych. Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest przenoszona na duże odległości przez ptaki dzikie, w szczególności dzikie gęsi i kaczki. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków jest bardzo zaraźliwy i w obecnym okresie zimowym, może utrzymywać się dłuższy czas w środowisku, gdzie przebywały chore dzikie gęsi lub kaczki. Choroba ta stanowi duże zagrożenie dla zdrowia utrzymywanego w gospodarstwach drobiu, a jej wystąpienie wywiera negatywny wpływ na przemysł drobiarski i rynek w kraju. Województwo wielkopolskie jest jednym z największych i najważniejszych w Polsce pod względem hodowli i przetwórstwa drobiu. Na terenie województwa występują obszary o dużej koncentracji ferm. W obecnym czasie zagrożenia, bardzo istotne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców oraz poczynienie wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć przed zakażeniem swoje stada drobiu. Szczegółowe wymogi dotyczące zasad biasekuracji są określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 768 z późn. zm.). Szczególną uwagę, proszę zwracać na: - zabezpieczenie osób wchodzących do pomieszczeń, w których przebywa drób. Przejście przez matę dezynfekcyjną ze skutecznym środkiem przeciwwirusowym, wyłożoną przed wejściem do budynku inwentarskiego oraz zawsze zmiana obuwia po przejściu przez matę (UWAGA -samo przejście przez matę bez zmiany obuwia jest zawsze niewystarczające i bardzo ryzykowne). Na fermach drobiu w pomieszczeniach, w których przebywa drób, stosować można wyłącznie odzież ochronną oraz obuwia ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku. - oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku - co najmniej raz dziennie. - w przypadku utrzymywania drobiu na ściółce, szczególną uwagę zwrócić na jakość ściółki oraz sposób przenoszenia do pomieszczeń dla drobiu. Używać ściółki która nie jest zanieczyszczona odchodami ptactwa dzikiego, lub która była w bezpośredniej styczności z norami lisów. W przypadku przechowywania ściółki w formie stogów, nie zaleca się używać dla drobiu słomy z zewnętrznych i dolnych warstw stogu, które mogą być zanieczyszczone. - przechowywana pasza musi być zabezpieczona przed gryzoniami oraz dzikim ptactwem. W przypadku przechowywania paszy w silosach na terenie fermy regularnie uprzątać pozostałości paszy w okolicy silosów, ponieważ jej pozostawienie przyciąga ptaki dzikie. - maksymalnie ograniczać wchodzenie lub wjazd osób trzecich na fermę, a w szczególności wejście do pomieszczeń w których przebywa drób. W obecnym czasie należy unikać wykonywania zabiegów zootechnicznych takich jak obcinanie pazurów u kaczek przez osoby z zewnątrz oraz ubiórek drobiu rzeźnego, aby stado schodziło do rzeźni w całości. Zmniejsza to ryzyko zakażenia HPAI, ponieważ ogranicza wchodzenie osób obcych oraz wjazd środków transportu na teren gospodarstwa. Należy pamiętać, że rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, pozwala uniknąć strat gospodarczych związanych z wystąpieniem grypy ptaków, nie tylko dla konkretnego gospodarstwa, ale również dla gospodarstw zlokalizowanych w odległości do około 10 km (ze względu na wprowadzane restrykcje na obszarach wokół ogniska HPAI). W obecnym czasie jest to szczególnie istotne. Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Metadane

Data publikacji : 27.12.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony