Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 24.05.2023 r.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU
z dnia 24.05.2023 r.

w sprawie wystąpienia wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków dzikich na  terenie  powiatu  tureckiego

                   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje,  o  stwierdzeniu   w powiecie tureckim  na  obszarze   Zbiornika Jeziorsko ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1  u ptaków dzikich -  gatunku mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus).

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku apeluje do mieszkańców powiatu tureckiego oraz osób tymczasowo przebywających w strefie objętej zakażeniem o  zachowanie   szczególnej  ostrożności   oraz  przestrzeganie nakazów i  zakazów  wymienionych  w  wydanym  rozporządzeniu    oraz    o  konieczności   powiadamianiu  PLW   w Turku  lub  właściwego wójta / burmistrza   o każdym  przypadku stwierdzenia  znacznej  liczby   padnięć  drobiu   lub dzikich  ptaków 

W  przypadku   znalezienia zwłok  padłego  dzikiego  ptactwa    należy :

  • zachować  dalece  idącą  ostrożność podczas  kontaktu  z dzikim  ptactwem ,  bezwzględnie powstrzymać  się  od  ich  dotykania  oraz  pozostawienia  ich   w  miejscu  znalezienia                                                                                            
  • zastosować   środki  higieny osobistej   ograniczające  ryzyko  szerzenia  się   grypy ptaków    
  •  przez  co najmniej  48  godzin po  fakcie  kontaktu,  nie  powinno wchodzić  się  do  miejsc w  których  utrzymywany  jest  drób  oraz    powstrzymać  się   od   czynności  związanych   z obsługą  drobiu     

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku jednocześnie przypomina wszystkim  hodowcom  drobiu o bezwzględnym przestrzeganiu środków bioasekuracji określonych  w  rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku   w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (  Dz.U.2022 poz. 768  ).

                                                                       Jan  Radzimski 

                                                               Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

 

W załączeniu -  rozporządzenie  nr 4/2023  PLW w  Turku   z dnia 22 maja 2023r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem  w związku  z wystąpieniem  wysoce zjadliwej  grypy ptaków  HPAI u ptaków dzikich na terenie powiatu tureckiego

Metadane

Data publikacji : 25.05.2023
Data modyfikacji : 25.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry