Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r.

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. ukazało się rozporządzenie wykonawczym Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z tą zmianą cały obszar powiatu tureckiego nie jest już objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby a od dnia 20 grudnia 2022 r. obszar całego powiatu tureckiego został uznany za obszar wolny od afrykańskiego pomoru świń.

W związku z ukazaniem się w/w aktów prawnych na posiadaczach świń na obszarze całego powiatu tureckiego obowiązują uregulowania  jak w strefie wolnej, czyli :

  • Poddanie badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii świń ubijanych w ramach uboju na użytek własny przed i po uboju nie jest obowiązkowe a obowiązkowe jest jedynie zbadanie mięsa na obecność włośni
  • Ubój taki musi być zgłoszony do ARiMR w ciągu 7 po uboju

    - Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni.

    -  Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze powiatu jest dopuszczone zarówno w granicach powiatu jak i po za ten obszar  na pozostałe terytorium kraju, tylko pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i po wystawieniu świadectwa zdrowia.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze badaniu w kierunku ASF na terenie powiatu podlegają obecnie tylko dziki padłe, zabite w wypadkach komunikacyjnych oraz od dzików odstrzelonych podejrzanych o zakażenie wirusem ASF.

 

Jan Radzimski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Metadane

Data publikacji : 23.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry