Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie PTASIEJ GRYPY

Powiatowy Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje że w dniu 5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 poz. 722 )

Wzór dokumentacji  z codziennych  przeglądów stad drobiu - do pobrania

Treść  rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie  zarządzenia środków związanych  z wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U.  2017 roku poz.  722 ) - do pobrania

 

     Powiatowy  Lekarz Weterynarii uprzejmie    informuje   że     w  dniu 5  kwietnia 2017  roku   zostało   opublikowane  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie  zarządzenia środków związanych  z wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków  ( Dz. U. z 2017 poz. 722  ) Przedmiotowe  rozporządzenie    uchyla rozporządzenie  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016  w sprawie zarządzenia  środków związanych z  wystąpieniem  wysoce zjadliwej  grypy ptaków   

 Przepisy określone  nowym  rozporządzeniem                            

 ZAKAZUJE

  • pojenia drobiu  oraz  innych ptaków  utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników wodnych   do których  mają dostęp  ptaki dzikie
  • wnoszenia na teren gospodarstw w których utrzymywany jest drób   zwłok  dzikich ptaków  lub ptaków łownych

NAKAZUJE

  • utrzymywanie drobiu  w sposób  ograniczający jego kontakt z ptakami dzikimi w tym również utrzymywanie  w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych
  • zgłaszanie  Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii  miejsc  w których utrzymywany jest drób
  • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji  zawierającej w szczególności  informacje na temat  liczby padłych ptaków  , pobierania paszy , lub nieśności

 Przepisy  niniejszego  rozporządzenia  dotyczą    wszystkich   posiadaczy drobiu na obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej  w tym również   osób utrzymujących  drób   przyzagrodowo .   

Ponadto powiatowy lekarz weterynarii przypomina   , że każdy posiadacz drobiu jest zobowiązany  zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej  lub podmiot świadczący  usługi  z zakresu medycyny weterynaryjnej o  wystąpieniu u drobiu  następujących objawów

  • zwiększonej śmiertelności
  • znacznego zmniejszenia pobierania paszy
  • objawów duszności
  • objawów nerwowych  ( drgawki  skręty szyi ,  paraliż nóg , niezborność ruchów  sinicy , wybroczyn , biegunki
  • nagłego spadku nieśności .

Metadane

Data publikacji : 07.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry