Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat PLW w sprawie ASF z dnia 23 września 2020 r.

<< Komunikat do pobrania >>

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W TURKU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/136 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich obszary powiatu tureckiego: gmina Malanów i obszar gminy Tuliszków na zachód od drogi krajowej nr 72 zostały uznane za obszar ochronny ( kolor żółty na mapie). Wiąże się to z następującymi obowiązkami dla posiadaczy świń na tym obszarze:

  1. Codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń w gospodarstwie
  2. Informowanie urzędowego lekarza weterynarii o każdym upadku świń w gospodarstwie
  3. Niezwłoczne zawiadomienie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub wójta, burmistrza o każdym przypadku podejrzenia wystąpieniu ASF
  4. Dokonywanie uboju świń na użytek własny tylko pod warunkiem, że:
  • zamiar uboju został zgłoszony do Powiatowego lekarza weterynarii 24 godziny przed ubojem
  • hodowca świń złoży urzędowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie, że świnie poddawane w/w ubojowi były utrzymywanie w gospodarstwie przez  30 dni przed ubojem
  • świnie zostaną poddane badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii przed i po uboju
  • ubój taki zostanie zgłoszony do ARiMR w ciągu 2 dni po uboju

        5. Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze ochronnym jest dopuszczone zarówno w granicach obszaru ochronnego jak i po za obszar ochronny na pozostałe terytorium kraju, pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i zostało wystawione świadectwo zdrowia.

        6. Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni ( z wyjątkiem urodzenia).

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze mięso i produkty mięsne pozyskane ze świń pochodzących z obszaru ochronnego nie podlegają żadnym restrykcjom w zakresie ich wywozu po za ten obszar.

 

<< Komunikat do pobrania >>

Metadane

Data publikacji : 25.09.2020
Data modyfikacji : 25.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry