Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 18.07.2022 r.

w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF

Treść KOMUNIKATU <<< do pobrania 

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniającym załącznik I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń cały obszar powiatu tureckiego nadal jest objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby a od dnia 15 czerwca 2022 r. obszar całego powiatu tureckiego został uznany za obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

    Natomiast w dniu 15 lipca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ukazało się Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku Nr 5/2022 uchylające  własne Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku Nr 1/2021 w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zwierząt dzikich, która obejmowała miejscowości: Brody i Zygmuntówek w gminie Malanów. W związku z ukazaniem się w/w aktów prawnych na posiadaczach świń na obszarze całego powiatu tureckiego ciążą następujące obowiązki :

1.   Codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń w gospodarstwie

2.   Informowanie urzędowego lekarza weterynarii o każdym upadku świń w gospodarstwie

3.   Niezwłoczne zawiadomienie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub wójta, burmistrza o każdym przypadku podejrzenia wystąpieniu ASF

4.   Dokonywanie uboju świń na użytek własny tylko pod warunkiem, że:

-   zamiar uboju został zgłoszony do Powiatowego lekarza weterynarii 24 godziny przed ubojem

-   hodowca świń złoży urzędowemu lekarzowi weterynarii oświadczenie,
że świnie poddawane w/w ubojowi były utrzymywanie w gospodarstwie przez  30 dni przed ubojem

-   świnie zostaną poddane badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii przed i po uboju

-   ubój taki zostanie zgłoszony do ARiMR w ciągu 2 dni po uboju

5.   Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tych obszarach powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni ( z wyjątkiem urodzenia).

6.   Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze objętym ograniczeniami I ( kolor niebieski na mapie) jest dopuszczone zarówno w granicach obszaru objętego ograniczeniami I jak i po za ten obszar  na pozostałe terytorium kraju, pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i wystawienia świadectwa zdrowia.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze mięso i produkty mięsne pozyskane ze świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami I nie podlegają żadnym restrykcjom w zakresie ich wywozu po za ten obszar na terenie Polski.

Treść KOMUNIKATU <<< do pobrania 

 

Metadane

Data publikacji : 19.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry