Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 24.02.2022 r. W SPRAWIE ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU

Załącznik nr 1 - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 lutego 2022 r. - do pobrania

Załącznik nr 2 - Rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. - do pobrania

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 24.02.2022 r.

W SPRAWIE ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW

NA TERENIE POWIATU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 22 lutego 2022 r. w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Koźlątków w powiecie kaliskim ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, dla którego obszar zagrożenia tą chorobą obejmuje swym zasięgiem także część powiatu tureckiego Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kaliskiego i sieradzkiego.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2022 r. uznaje za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków teren powiatu tureckiego obejmujący:

- miejscowość Skarżyn-Kolonia, Celestyny, Poroże w gminie Malanów

- miejscowości: Skarzyn, Będziechów, Stanisława w gminie Kawęczyn.

W związku z powyższym nakazy i zakazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego  2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego i kaliskiego obowiązują zakłady zajmujące się produkcją drobiu żywego lub produktów drobiowych, gospodarstwa rolne i osoby utrzymujące drób lub inne ptaki na w/w obszarze.

Ponadto posiadaczy drobiu na terenie całego powiatu obowiązują zakazy  i nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków. 

 

                                                           POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  

                                                                                      W TURKU

Metadane

Data publikacji : 24.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry