Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 10.12.2021 r. W SPRAWIE WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU

Załącznik nr 1 - Treść Komunikatu PLW

Załącznik nr 2 - Rozporządzenie nr 6/2021 PLW w Turku

Załącznik nr 3 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W TURKU z dnia 10.12.2021 r.

W SPRAWIE WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW
NA TERENIE POWIATU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w dzienniku urzędowym województwa rozporządzenie nr 6/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Człopy w powiecie poddębickim ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadzie gęsi.

Rozporządzenie to w § 1.1. ustanawia obszar objęty ograniczeniami składający się z:

  1. obszaru zapowietrzonego, który obejmuje: w gminie Przykona, miejscowości: Ewinów i Trzymsze; Obszar ten określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem pomarańczowym.
  2. obszaru zagrożonego, który obejmuje w gminie Przykona, miejscowości: Aleksandrów,  Radyczyny, Radyczyny Kolonia, Młyniska,  Dąbrowa, Słomów Kościelny, Boleszczyn, Smulsko, Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Zimotki, Olszówka,  Posoka, Sarbice, Paulinów, Józefina, Jeziorko, Psary, Przykona, Wichertów, Jakubka, w gminie Brudzew, miejscowości: Kozubów, Krwony, Kuźnica Janiszewska, Podłużyce, w gminie miejskiej  Turek, w gminie Dobra, miejscowości: Ugory, Żeronice, Moczydła, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Mikulice, Stefanów, Kaczka, Młyny Piekarskie, Józefów, Szymany, Zagaj, Czyste, Rzechta, Stawki, Januszówka, Młyny Piekarskie, Piekary, Łęg Piekarski, Wola Piekarska,  Chrapczew, Długa Wieś, Dobra. Obszar ten określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem różowym.

 

Nakazy i zakazy zawarte w w/w rozporządzeniu na w/w obszarze powiatu tureckiego  obowiązują zakłady zajmujące się produkcją drobiu żywego, produktów z drobiu, gospodarstwa rolne i osoby utrzymujące drób lub inne ptaki. Każde przemieszczenie drobiu lub produktów z drobiu po za te obszary wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii po spełnieniu określonych prawem warunków. Ponad to posiadaczy drobiu na terenie całego powiatu obowiązują zakazy  i nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków.     

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Turku

Jan Radzimski

Metadane

Data publikacji : 10.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry