Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 7.12.2021 r. W SPRAWIE WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU

Załącznik nr 1 - Treść komunikatu

Załącznik nr 2 - Rozporządzenie PLW nr 5/2021

Załącznik nr 3 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 7.12.2021 r. W SPRAWIE WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w dzienniku urzędowym województwa rozporządzenie nr 5/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 6.12.2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego w związku ze stwierdzeniem w miejscowości: Bądków Pierwszy w powiecie tureckim następnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadzie kaczek.

Rozporządzenie to w § 1.1. ustanawia obszar objęty ograniczeniami składający się z:

  1. obszaru zapowietrzonego, który obejmuje: w gminie Przykona, miejscowości:  Przykona, Bądków Pierwszy, Żeroniczki, Smulsko, Boleszczyn, Bądków Drugi, Wichertów, w gminie Dobra, miejscowości: Ugory, Żeronice, Stefanów. Obszar ten określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem pomarańczowym.
  2. obszaru zagrożonego, który obejmuje w gminie Przykona, miejscowości: Laski, Rogów, Aleksandrów, Paulinów,  Radyczyny, Radyczyny Kolonia, Młyniska, Trzymsze, Ewinów, Gajówka, Posoka, Jakubka, Józefina, Jeziorko, Sarbice, Olszówka, Gąsin, Kaczki Plastowe, Psary, Zimotki, Słomów Kościelny, Dąbrowa,  w gminie Turek, miejscowości: Wietchinin, Kaczki Średnie,  Kowale Księże, Turkowice, Pęcherzew, Chlebów, Korytków, Warenka, Żuki, w gminie miejskiej  Turek miejscowość: Turek, w gminie Dobra, miejscowości: Moczydła, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Mikulice, Kaczka, Młyny Piekarskie. Łęg Piekarski, Piekary, Wola Piekarska, Szymany, Zagaj, Czyste, Rzechta, Stawki, Januszówka, Linne, Potworów,  Dobra, Długa Wieś, Chrapczew, Czajków, Józefów, Dąbrowa, Ostrówek, Zborów, w gminie Kawęczyn, miejscowości: Marcinów, Kawęczyn, Ciemień, Dzierżbotki,  Dziewiątka,  Siedliska, Leśnictwo, Kowale Pańskie, Kowale, Pańskie Kolonia, Marianów, Wojciechów, Marianów Kolonia. Obszar ten określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem różowym.

 

Nakazy i zakazy zawarte w w/w rozporządzeniu na w/w obszarze powiatu tureckiego  obowiązują zakłady zajmujące się produkcją drobiu żywego, produktów z drobiu, gospodarstwa rolne i osoby utrzymujące drób lub inne ptaki. Każde przemieszczenie drobiu lub produktów z drobiu po za te obszary wymaga zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii po spełnieniu określonych prawem warunków. Ponad to posiadaczy drobiu na terenie całego powiatu obowiązują zakazy  i nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków.  

Jan Radzimski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Metadane

Data publikacji : 07.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry