Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 4.12.2021 r. W SPRAWIE ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW NA TERENIE POWIATU

Załącznik nr 1 - Treść Komunikatu

Załącznik nr 2 - Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego 

Załącznik nr 3 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 4.12.2021 r.

W SPRAWIE ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW

NA TERENIE POWIATU

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Koźlątków w powiecie kaliskim ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, dla którego obszar zagrożenia tą chorobą obejmuje swym zasięgiem także część powiatu tureckiego Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kaliskiego i tureckiego.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. uznaje za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków teren powiatu tureckiego obejmujący:

- miejscowość Skarżyn-Kolonia, Celestyny, Poroże w gminie Malanów

- miejscowości: Skarzyn, Będziechów, Stanisława w gminie Kawęczyn.

W związku z powyższym nakazy i zakazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia  2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego i kaliskiego obowiązują zakłady zajmujące się produkcją drobiu żywego lub produktów drobiowych, gospodarstwa rolne i osoby utrzymujące drób lub inne ptaki na w/w obszarze.

Ponadto posiadaczy drobiu na terenie całego powiatu obowiązują zakazy  i nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 20217 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków

 

Jan Radzimski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

Metadane

Data publikacji : 07.12.2021
Data modyfikacji : 14.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry