Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Apel do hodowców >>> do pobrania

KOMUNIKAT    POWIATOWEGO   LEKARZA WETERYNARII 
w  sprawie    zagrożenia  wystąpienia
wysoce  zjadliwej  grypy  ptakówZgodnie z rekomendacją  Państwowego Instytutu Weterynarii  w Puławach   opracowaną   na podstawie   informacji    uzyskanych przez Europejski  Urząd   do spraw  Bezpieczeństwa  Żywności   Powiatowy  Lekarz Weterynarii  w Turku  przekazuje informacje   dotyczące  ryzyka  wystąpienia  grypy  ptaków  w sezonie   2020-2021  Z rejonów  Rosji i  Kazachstanu   napływają  doniesienia   o  wystąpieniu   licznych ognisk  HPAI  u drobiu  oraz  przypadków   u dzikiego   ptactwa  .  Regiony te  znane są    jako  jesienne  szlaki    migracji dzikiego  ptactwa wodnego   do  Europy  w  tym  Polski .  Z   uwagi na   powyższe  informacje  , ryzyko   zawleczenia i wystąpienia WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW w Polsce w ciągu najbliższych tygodni należy uznać ZA WYSOKIE.

Powiatowy  Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności wzmocnienia i przestrzegania zasad bioasekuracji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia  2017  roku    ( w sprawie  zarządzenia środków związanych  z wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków      ( Dz. U. z 2017 poz. 722  ) ) 
Przepisy  niniejszego  rozporządzenia  dotyczą    wszystkich   posiadaczy drobiu na obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej  w tym również osób utrzymujących  drób   przyzagrodowo .   

                                                                                       TUREK    29  października 2020 roku  

Apel do hodowców >>> do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry