Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Ogłoszenie o naborze Listopad 2019

Ogłoszenie o naborze.

Treść Ogłoszenia - plik do pobrania

Załącznik nr 1 - plik do pobrania

Załącznik nr 2 - plik do pobrania

Załącznik nr 3 - plik do pobrania

Załącznik nr 4 - plik do pobrania 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator Danych Osobowych

Współadministratorami danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii są:

- w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089),

- w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl , tel: (48) 618689347),

- w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku (adres siedziby: ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek, kontakt: turek.piw@wetgiw.gov.pl , tel. (48) 632801100), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Turku Inspektorem Ochrony Danych jest

Łukasz Różycki

Kontakt: l.rozycki@piwturek.pl

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Turku

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089),

b) w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl , tel: (48) 618689347),

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku (adres siedziby: ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek, kontakt: turek.piw@wetgiw.gov.pl , tel. (48) 63,2801100),

który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. (48) 226232481,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. (48) 618684748,

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Turku: l.rozycki@piwturek.pl, tel. (48) 632801109.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany prawem oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez okres określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.

Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2019
Data modyfikacji : 26.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry