Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Ogłoszenie o naborze Czerwiec 2020

w zakładzie: - MCKEE-BEEF SH Sp. z o.o. Linne 47, 62 -730 Dobra

<<< Pełna tresć i załączniki ogłoszenia do pobrania >>>

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t.: Dz.U.2015.1482)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku

 

informuje o możliwości składania zgłoszeń

w terminie do 19 czerwca 2020r.

 

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia.

 

Rodzaj czynności:

  1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w następujących zakładach:
  • MCKEE-BEEF SH Sp. z o.o. Linne 47, 62 -730 Dobra
  1. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów  mleczarskich w zakładzie:
  • Mleczarnia ”TUREK, ul. Milewskiego 9, 62 – 700 Turek.
  1. pobieranie próbek do badań w następujących zakładach:
  • MCKEE-BEEF SH Sp. z o.o.  Linne 47, 62 -730 Dobra

4. pobieranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii

      przeżuwaczy (TSE) testem diagnostycznych:

  • MCKEE-BEEF SH Sp. z o.o. Linne 47, 62 -730 Dobra

Metadane

Data publikacji : 09.06.2020
Data modyfikacji : 09.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry