Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku

Aktualnie znajdujesz się na:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

          Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Plik do pobrania

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:

………….……………………………………………….

 

Adres:

………….……………………………………………….

………….……………………………………………….

………….……………………………………………….

 

 

          Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynarii, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. zm.), do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, w celu wykorzystania ich na potrzeby aplikacji służącej promocji produktów i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.

 

……………………….………………….……………………….

 

(Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę)

Metadane

Data publikacji : 15.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Różycki

Opcje strony

do góry